Vuoden 2017 kilpailun suojelija on Piia-Noora Kauppi

Vuonna 2017 Vuoden työnantaja -kilpailun suojelijaksi on lupautunut Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. Mitä hän ajattelee hyvästä työnantajuudesta?

Piia-Noora Kauppi, mistä tunnistaa hyvän työnantajan? Mitä on hyvä työnantajuus?

Hyvä työnantaja on sellainen, josta työntekijät vapaa-ajallaankin puhuvat ystävilleen ylpeänä. Hyvä työnantaja auttaa näkemään työn laajemman merkityksen.

Mistä houkutteleva työnantaja on tehty?
Selkeästä suunnasta tulevaisuuteen, innostavista tavoitteista, avoimesta keskustelukulttuurista, työkavereiden kunnioittamisesta sekä johdonmukaisesta esimiestyöstä.
 

Millainen on hyvä työpaikka?
Hyvässä työpaikassa kaikkien panosta arvostetaan ja toisia kuunnellaan. Tavoitteet kerrotaan selkeästi ja korostetaan yhteistä vastuuta tahtotilan saavuttamisesta.

Piia-Noora Pauliina Kauppi on Finanssiala ry:n toimitusjohtaja

Mistä muodostuu hyvä työilmapiiri?
Hyvää työilmapiiriä luo ihmisten huomioiminen yksilöinä ja jokaisen työn arvostaminen – autetaan työkavereita pääsemään heidän omiin tavoitteisiinsa. Tuetaan niin töissä kuin henkilökohtaisen elämän tilanteissakin tarvittaessa. Viljellään sopivasti myös huumoria, ei tehdä otsa kurtussa.

Mikä kannustaa antamaan parhaan mahdollisen panoksen työn eteen?
Palautteen antamisella on tässä ihan keskeinen rooli. Palaute on aina lahja – oli se sitten myönteistä tai ns. rakentavaa. On vaikea parantaa omaa työtään, jollei tiedä, millä alueilla sille olisi eniten tarvetta.

Mitä etua yritykselle tuo hyvä työnantajuus?
Henkilöstön sitoutuminen kasvaa, parhaita osaajia on helpompi houkutella. Tyytyväiset työntekijät ovat myös merkittävä käyntikortti yritykselle ja he luovat myönteistä yrityskuvaa.