Vuoden Työnantaja 2018 -kilpailun suojelijaksi Minna Metsälä

Vuoden Työnantaja 2018 -kilpailun suojelijaksi on valittu Minna Metsälä.

Minna toimii Tampereen kauppakamarin puheenjohtajana, Sydänsairaalan liiketoimintajohtajana sekä useiden eri yritysten hallituksissa. Hänellä on vankka kokemus ylimmän johdon tehtävistä ja työnantajuudesta teollisuudesta ja finanssialalta.

Hyvän työnantajan ominaisuuksista Minna korostaa sitä, miten työn tekemisen perustasta huolehditaan: ”Työnantajan tehtävänä on pitää huolta siitä, että työn tekemisen perusedellytykset ovat aina kunnossa. Tähän kuuluvat esimerkkeinä selkeät tehtävänkuvat, tuloksentekoa tukeva organisoituminen ja oikeudenmukainen palkitseminen. Työnantajan tulee tukea hyvällä johtamisella myös innostavaa työilmapiiriä – vaikkakin työilmapiirin rakentamisessa jokaisen panos on merkittävä.”

Tervetuloa Minnalle kilpailun suojelijaksi!