YHTEISTYÖKUMPPANI KERTOO: Mistä tunnistaa hyvän työnantajan?

Yksi Vuoden työnantaja -kilpailun pääyhteistyökumppaneista on LähiTapiola. LähiTapiolan HR-osasto on vastaillut visaisiin kysymyksiin työnantajuudesta näin:

Mistä tunnistaa hyvän työnantajan? Mitä on hyvä työnantajuus?

Tutkimusten perusteella hyvinvoiva henkilöstö on myös tuottavin. Hyvän työnantajan tunnistaakin usein tuloksista; tyytyväiset työntekijät tekevät tulosta ja yritys pärjää markkinoilla. Hyvällä työnantajalla myös työsuhteet ovat pitkiä ja vaihtuvuus pientä.

Mistä houkutteleva työnantaja on tehty?

Tyytyväiset olemassa olevat työntekijät ovat paras keino välittää positiivista työnantajakuvaa ja houkutella uusia työntekijöitä. Työntekijöiden viihtyminen ja hyvä huumorilla höystetty ilmapiiri ovat jopa muita työsuhteen ehtoja tärkeämpiä tekijöitä tämän päivän työntekijöille. Houkutteleva työnantaja välittää työntekijöistään, joustaa tarvittaessa ja mahdollistaa monipuoliset ja haasteelliset työtehtävät.

Millainen on hyvä työpaikka?

Työntekijät pystyvät vaikuttamaan työn tekemisen tapoihin ja työn sisältöön. Johtaminen on jämäkkää, mutta vuorovaikutteista ja hektisessäkin työympäristössä työntekijöille kyetään mahdollistamaan työn hallinnan tunteen säilyttäminen. Työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja epäkohtiin tartutaan ripeästi. Kaikki toimivat yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan.


Mistä muodostuu hyvä työilmapiiri?

Se luodaan yhdessä tekemällä. Jokainen on siitä henkilökohtaisesti vastuussa. Luotetaan muihin ja ollaan luottamuksen arvoisia. Huumori on isossa roolissa; sillä on mahdollista pelastaa toisinaan tiukkojakin tilanteita ja se edesauttaa työpaikalla viihtymistä. Kannustetaan työntekijöitä kanssakäymiseen toistensa kanssa myös muuten, kuin työasioiden tiimoilta ja tarjotaan tähän tilaisuuksia vaikka yhteisten vapaamuotoisten tilaisuuksien avulla. Työnantajan kannattaa myös panostaa tiedonkulkuun; kun tieto kulkee oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti kaikille, vaikuttaa se positiivisesti myös työilmapiiriin.


Mikä kannustaa antamaan parhaan mahdollisen panoksen työn eteen?

Kokemus siitä, että työntekijöitä kohdellaan reilusti. Työntekijät ovat valmiita ponnistelemaan ja joustoihin, kun huomaavat homman toimivan vastavuoroisesti. Hyvässä työyhteisössä joustetaan myös työnantajan toimesta silloin, kun työntekijän tilanne sitä vaatii.

Mitä etua yritykselle tuo hyvä työnantajuus?

Tyytyväiset ja työpaikastaan ylpeät työntekijät ovat loistavia markkinoijia talon ulkopuolelle; tämän merkitystä ei sovi vähätellä. Työntekijän fiilis välittyy väistämättä myös asiakaskontakteihin ja tyytyväinen työntekijä saa varmasti aikaan parempaa asiakaskokemusta. Kun työntekijät viihtyvät, he pysyvät yrityksessä pidempään ja pystyvät näin tarjoamaan ammattitaitoisempaa palvelua asiakkaille.