2017 voittaja - BearIT Oy

BearIT on valittu Vuoden Työnantajaksi 2017. BearIT on ohjelmistopuolen yritykseksi melko poikkeuksellinen, sillä yrityksessä on tehty tietoinen päätös palkata lähinnä työttömiä, joille annetaan mahdollisuus päästä takaisin työelämään osaamista päivittämällä. Myös yrityksen keski-ikä on IT-alan yritykseksi poikkeuksellisen korkea, noin 50 vuotta. BearIT:n ratkaisu on yksi keino lievittää osaajapulaa työntekijöistä, mistä varsinkin IT-ala parhaillaan kärsii. Nykyään BearIT kouluttaa työttömiä työnhakijoita myös muiden firmojen palvelukseen.

Yrityksen filosofian mukaan ei haittaa, vaikka uusi työntekijä ei välttämättä vielä osaa kaikkea – työn ohessa ja työtä tekemällähän sitä oppii. Tärkeintä on tunnistaa työntekijän osaamisen potentiaali.

"Digitaalinen ohjelmistotalo BearIT on hyvässä kasvuvauhdissa. Organisaatiossa ollaan aidosti kiinnostuneita luomaan uusia työpaikkoja, parantamaan ohjelmistoalan työllisyystilannetta ja vastaamaan alan työvoimapulaan. Yritys palkkaa erityisesti työttömiä ja työttömyysuhan alaisia työntekijöitä sekä tarjoaa heille aidon mahdollisuuden täydentää ja kehittää osaamistaan osana työtehtäviä", perustelee valintaa Vuoden työnantaja raadin puheenjohtaja, Tampereen kauppakamarin yhteyspäällikkö Akira Ropo.

BearIT:ssä ihmiset ovat kaiken keskiössä ja työyhteisössä tehdään aidosti yhteistyötä pelkän oman edun ajamisen sijaan. Yrityksen hierarkiarakenne on lähes olematon ja kaikkea byrokratiaa on pyritty minimoimaan.

Työporukan kesken on yhdessä päätetty myös yrityksen arvot. Arvoiksi valikoituivat asiantuntijuus ja työllistyminen, sillä haluttiin, että arvot ovat sellaiset, joihin ihmiset pystyvät sitoutumaan.

BearIT:n toimitusjohtajan Teemu Karhun mukaan johtaminen on läsnäoloa, aktiivista osallistumista keskusteluun ja yrityksen toimintaan. Karhu ei kuitenkaan ole paikan päällä kyttäämässä, että hommat tulevat tehdyksi, vaan työntekijät voivat koska tahansa tulla keskustelemaan hänen kanssaan tai kysymään epäselvissä tilanteissa. Johdon läsnäolo antaa matalan kynnyksen lähestymiselle ja vuorovaikutukselle.